Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Nhắn!


Thái bình dương rộng bao la
Có đi mới biết rằng ta nhớ mình
Đêm đêm bóng lẻ phòng mình
Hỏi ai? có nhớ đến mình đến ta
Năm canh anh nghỉ có ba
Còn hai canh nhớ người xa dặm trường

Em đi đất khách quê người
Phù hoa lóe mắt - Đâu người quê hương
Chân trời xa tắp mù sương
Cội nguồn - con cháu có vương vấn lòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét