Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Bến đợi!


Hai mảnh vỡ hai cuộc đời ghép lại
Hai phương trời nửa nắng nửa phơi sương
Trầm thiếu lửa trầm bao giờ gây khói
Giữa xuân đời vẫn thoang thoảng giấc mơ thơm

Hai mảnh vỡ hai con đò xuôi ngược
Vẫn tìm nhau trong bát ngát tình sông
Nghĩ suy gì bóng mây chìm bóng nước
Bến đò ngang ai có hẹn  ai không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét