Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Hãy đừng

Đừng làm vương vấn canh thâu
Đừng làm dang dở bao câu thơ tình
Đừng làm hỏng chuyện trúc xinh
Nhắn em chia sẻ áo mình người xa
Đừng làm trầu héo cau già
Đừng trông núi nọ, la đà chốn kia
Đừng nghe những chuyện vỉa hè
Tiếng chì, tiếng bấc người nghe thêm sầu
Đừng khoe lắm của, tài cao
Này! Ta nghèo thật nhưng giàu nghĩa nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét